Vill du utforska din verklighet och din potential?

Min kommande bok tar dig med in i den virtuella verkligheten...

Titti Nordiengs senaste bok toppade försäljningslistorna sommaren 2016. Den tredje boken är under produktion. Den utforskar vad som finns bortom nuvarande vetenskap och tittar in i "The Big Picture of Everything". Kan det vara så att vi står inför ett vetenskapligt paradigmskifte som förklarar både meningen med livet och vetenskapens motsägelser?

OM TITTI

Titti Nordieng debuterade som författare 2014, hennes tredje bok tar vid där den senaste slutade och är just nu under produktion.

”Jag drivs av en stark passion att utforska livet och vår existens och jag vill genom mina böcker dela de upptäckter jag gör, så att de kan inspirera andra. I min tredje bok undersöker vi "The Big Theory of Everything". Kan det vara så att vi står inför ett vetenskapligt paradigmskifte som förklarar de vetenskapliga motsägelserna? Den nya boken kommer att ta dig med in den virtuella verkligheten ... eller är det vår egen verklighet?”

Titti driver egen verksamhet i Ninetyfive AB där hon arbetar som kommunikationskonsult och författare. Ninetyfive är samlingsnamnet för kommunikation med målsättning att hjälpa människor tänka nya tankar och utforska outnyttjad potential. Det handlar om att finna vägar som leder till utveckling. Att pröva nya sätt att tänka och vara. Att använda strategier som tar oss framåt så att vi inte fastnar eller driver åt sidan.

Titti har tagit fram ett välkänt koncept för kommunikation vid företagsinterna förändringar. Ett koncept som bland annat framgångsrikt används för att stödja den digitalisering de flesta företag just nu genomgår. Hon har ett brinnande intresse för att med enkla ord och metaforer förklara fakta och sammanhang som vid en första anblick kan kännas svåra att förstå.

”Att hitta ord och förklarande liknelser för det som upplevs abstrakt vare sig det gäller vetenskap, teknik eller den finstämda kommunikationen vi för med oss själva ser jag som en viktig del i min kommunikation. Vi kan alla förstå det mesta om vi bara gör det begripligt.”

Läs mer

LIVET SOM AVATAR

Har du någonsin haft känslan av att du befinner dig mitt i ett spel där du fokuserar på att göra de val som tar dig framåt så du utvecklas i spelet? Lite som filmen Truman Show. Och bakom kulisserna finns en produktionsledare som ger dig utmaningar och premier.

I min kommande bok 'Livet som Avatar' vill jag dela en insikt som har förändrat mitt liv. En förståelse som jag vill dela med så många som möjligt. Jag har fått förståelse för hur vår verklighet tycks fungera, hur allt verkar hänga ihop. Vad som kan vara den grundläggande meningen med livet, vem jag är och var jag troligen kommer ifrån. Och allt började i insikten att det verkar högst sannolikt att vi lever i en simulerad verklighet. Att jag helt enkelt skulle kunna vara en Avatar i form av en Alf eller varför inte en Sims? Verklig men ändå inte. Visst låter det konstigt? Det tycker jag med.

Efter den insikten blev inget sig likt och det är det jag vill berätta om i den nya boken. Mitt liv är förändrat och jag tycker mig ha fått svar på mänsklighetens mest upprepade frågor. Nu kanske du tycker att jag tar i för mycket undrar om jag verkligen har underlag att skriva om det här. Men låt oss vara både öppna och skeptiska och utforska tillsammans. Var står vår forskning står idag? Kan det vara så att den står tvekande på tröskeln till den virtuella verkligheten? Tvekande på grund av att det därefter följer ett stort frågetecken? För om verkligheten skulle vara virtuell, vem är då spelaren och var står servern? Vad skulle det virtuella perspektivet få för konsekvenser för vår fysik, kemi och biologi ... ja, hela vår verklighetsuppfattning?

Den här boken ger oss möjlighet att ta steget in i den virtuella verkligheten, spela spelet och utforska vad det får för konsekvenser i våra liv. Vi kommer att gå bortom rådande vetenskap och kika in i ett nytt paradigm. Ett paradigm som kan ge oss den stora bilden av hur allt som är fungerar tillsammans. Tänk om det kan förena vetenskap och filosofi, fysik och metafysik, sinne och materia, syfte och mening, det normala med det paranormala så att allt blir normalt. Sannolikt kan vi även få med det svårplacerade elementet medvetenhet. Kanske är det så att medvetenhet på ett finurligt utgör fundamentet i den stora helheten och att verkligheten är så mycket mer än det vi kallar fysiskt. Tänk om vi får svar på frågorna människor levt med och försökt besvara i alla tider ... vilka vi är, var vi kommer ifrån och vad vi gör här.

Låter det spännande? Min kommande bok bygger på en unik vetenskaplig teori - MBT (My Big Theory of Everything), utvecklad av vetenskapsmannen, fysikern och författaren Tom Campbell. Läs mer under MBT nedan (texten är på engelska för att vara tillgänglig för en global publik) eller läs några sidor ur manus.

  Manus - LIVET som Avatar

  Ge feedback på manus

Läs mer

Tom Campbell - My Big Theory of Everything

MBT (My Big TOE) is a theory of everything that unifies science and philosophy, physics and metaphysics, mind and matter, purpose and meaning, the normal and the paranormal - developed by physicist, scientist and author Tom Campbell, who is also the founder of CUSAC - Center for the Unification of Science And Consciousness.

Do we live in a virtual reality? It will soon be hard to argue against that hypothesis. World history may be written within a few years. Campbell's Kickstarter campaign has reached its target and unique experiments will be conducted. The experiments are entirely new variations on the double slit experiment. They are fully described in a paper entitled On Testing the Simulation Theory and published in the peer-reviewed International Journal of Quantum Foundations.

“The next big cultural and scientific paradigm shift is virtual reality”, as Campbell has said for over a decade. Virtual reality is now a more widely accepted concept in science and technology. Campbell combines a fundamental understanding of consciousness and virtual reality to back up this hypothesis with a logically and scientifically derived My Big TOE theory. This theory explains most of the remaining big questions in both physics and metaphysics.

Curious to find out more? Check out the MBT quick guides below, they will give you a hint of what it’s all about, and some practical advice on how the model can apply in our lives.

Note that these guides are based on a personal interpretation of MBT, and that they provide links to further information at the MBT websites.

FÖREDRAG

Det var längesedan vi trodde att jorden var platt som en pannkaka. Men var står forskningen idag?

Kan det vara så att vår forskning står tvekande på tröskeln till den virtuella verkligheten? Tvekande ... på grund av att det därefter följer ett stort frågetecken? För om verkligheten skulle vara virtuell, vad innebär det då för vår fysik, vår kemi, vår biologi ... ja vad innebär det för våra liv?

Föredraget inbjuder till en upptäcktsresa in i ett nytt sätt att se på verkligheten, oss själva och syftet med våra liv. Här lämnar vi vårt nuvarande vetenskapliga paradigm och lyfter blicken lite högre där vi, på vetenskapliga grunder, utforskar oss själva och vår verklighet ur ett nytt perspektiv.

  • Vilka är vi egentligen?
  • Var kommer vi ifrån?
  • Vad gör vi här?

Kan det vara så att det äntligen finns en vetenskaplig förklaring till verklighetens funktion och vårt syfte med livet?

  Välkommen att kontakta Titti Nordieng

Läs mer

PRESS

NEWSVOICE: Titti Nordieng skriver om Tom Campbells banbrytande verklighetsmodell

FILOSOFI & MEDVETENSKAP. “Virtuell verklighet är nästa stora vetenskapliga och kulturella paradigm”. Uttalandet kommer från fysikern och medvetenhetsforskaren Thomas W. Campbell som är aktuell med en serie kvantfysiska experiment med potential att förändra vårt sätt att se på verkligheten och oss själva.

Lever vi i en simulering? Det börjar bli svårt att argumentera mot den möjligheten. Är det inte hög tid att testa simuleringshypotesen? Kanske ligger nästa vetenskapliga paradigm (synsätt inom vetenskapen) närmre än vi tror.

Fysikern och medvetenhetsforskaren Tom Campbell, som arbetat i framkant inom vetenskap och teknik på NASA (National Aeronautics and Space Administration), American National Missile Defense (NMD) och Monroe Institute, har utvecklat en vetenskaplig teori om medvetenhet, My Big Theory of Everything (My Big TOE), som bygger på 40 års forskning. Det är en teori som förklarar och förenar vetenskap och filosofi, fysik och metafysik, sinne och materia, syfte och mening, det normala och det paranormala.

Fortsätt att läsa på NEWSVOICE >>