Vill du utforska din verklighet och din potential? Min nya bok tar dig med in i den virtuella verkligheten ... eller är det vår egen?

LIVET med kvantfysiska glasögon är boken som toppade försäljningslistorna sommaren 2016. Min tredje bok kommer sannolikt ut 2018. Där utforskar vi vad som finns bortom kvantfysiken och tittar in i "The Big Picture of Everything". Kan det vara så att vi står inför ett vetenskapligt paradigmskifte som förklarar både meningen med livet och kvantfysikens underliga värld ...

Om Titti

Titti Nordieng debuterade som författare 2014 med boken På väg mot 95 % mer människa. LIVET med kvantfysiska glasögon är hennes andra bok. Den tredje boken tar vid där den senaste slutade och kommer sannolikt ut år 2018.

”Varje bok symboliserar ett steg i min inre utveckling. Jag drivs av en rockande passion att utforska livet och vår existens. Och jag vill genom mina böcker dela de upptäckter jag gör, så att de kan inspirera människor att utvecklas. Min tredje bok kommer sannolikt ut 2018. Här undersöker vi "The Big Theory of Everything". Kan det vara så att vi står inför ett vetenskapligt paradigmskifte som förklarar de vetenskapliga motsägelserna inom fysiken? Den nya boken kommer att ta med läsaren på äventyr i den virtuella verkligheten ... eller är det vår egen verklighet?”

Titti driver egen verksamhet i Ninetyfive AB där hon arbetar som författare, coach och kommunikationskonsult. Ninetyfive är samlingsnamnet för ett antal kommunikationskoncept. Alla med målsättningen att hjälpa människor att tänka nya tankar och utforska outnyttjad potential inom strategisk-, projekt- och personlig kommunikation. Hennes böcker är en del av den personliga kommunikationen som handlar om inre utveckling. Den personliga kommunikationen innefattar även coachning och föreläsningar.

Titti har tagit fram ett välkänt koncept för kommunikation vid IT-relaterade förändringar och som Communication Manager framgångsrikt kommunicerat tekniska utrullningar över hela världen. Hon har ett brinnande intresse för att med enkla ord och målande liknelser förklara fakta och sammanhang som vid en första anblick kan kännas svåra att förstå.

”Att hitta ord och förklarande metaforer för det som upplevs abstrakt vare sig det gäller vetenskap, teknik eller den finstämda kommunikationen vi för med oss själva ser jag som en viktig del i min kommunikation. Vi kan alla förstå det mesta om vi bara gör det begripligt.”

LIVET med kvantfysiska glasögon

Soderpalm Publishing

Boken LIVET med kvantfysiska glasögon toppade nätbokhandlarnas listor under sommaren 2016. Den går bortom självhjälpsböckernas sfär och tar dig med in i kvantfysikens underliga värld.

I den här boken applicerar vi några av kvantfysikens lagar i våra liv. Vad händer då med våra vanliga liv? De kanske inte blir särskilt vanliga … kvantfysiken kan ge oss inspiration och hjälp att starta vår personliga utveckling och hitta fram till dem vi verkligen är.

  Köp boken här   Facebook

 

Malin Berghagen
Din sanna intention skapar den verklighet du lever i. Den är sammankopplad med allt som händer i ditt liv. Varför? Den här boken förklarar just det. Malin Berghagen
Yogainstruktur, skådespelare, författare

På väg mot 95% mer människa

Det här är en bok om kärlek! Den hjälper oss att finna kärlek till livet, till oss själva och till våra medmänniskor. Den har potential att förändra livet till 95 procent. Den kan inspirera oss att utveckla relationen till oss själva, till kollegor och medarbetare, parrelationen och relationen till barn. Den tar utgångspunkt i våra personliga tillgångar och förmedlar strategier och redskap som fungerar framgångsrikt i arbetsliv såväl som familjeliv eller singelliv.

Virtual Reality

I min kommande bok vill jag dela en stor insikt. En insikt som har förändrat mitt liv. En insikt som jag från mitt hjärtas djup känner att jag vill dela med så många som möjligt. Det är därför jag skriver igen. Jag har fått förståelse för hur vår verklighet tycks fungera, hur allt verkar hänga ihop, vad som kan vara den grundläggande meningen med livet, vem jag är och var jag troligen kommer ifrån. Och allt började i insikten att det verkar vara väldigt troligt att vi lever i en simulerad verklighet. Att jag helt enkelt skulle kunna vara en Avatar, en liten Alf eller varför inte en SIMS. Verklig men ändå inte. Visst låter det konstigt? Det tycker jag med. Efter den insikten blev inget sig likt och det är det jag vill berätta om för dig i den här boken. Mitt liv är förändrat och jag tycker mig ha fått svar på mänsklighetens mest upprepade frågor. Nu kanske du tycker att jag tar i för mycket undrar om jag verkligen har underlag att skriva om det här. Men följ med om du vill ... vi kommer att utforska var vår forskning står idag. Kan det till och med vara så att vår forskning står och tvekar på tröskeln till den virtuella verkligheten? Tvekande ... på grund av att det därefter följer ett stort frågetecken? För om verkligheten skulle vara virtuell, vad innebär det då för vår fysik, vår kemi, vår biologi ... ja vad innebär det för våra liv? Den här boken ger oss möjlighet att ta steget in i den virtuella verkligheten, spela spelet och utforska vad det får för konsekvenser i våra liv. Vi kommer att gå bortom både kvantfysik, religion och rådande vetenskap och kika in i ett nytt paradigm. Ett paradigm som kan ge oss den stora bilden av hur allt som är fungerar tillsammans. Bildligt talat kan det ge oss möjlighet att fullfölja vårt stora existentiella pussel som just nu ligger utspritt i sammanpusslade smådelar som inte riktigt passar ihop med varandra. Tänk om vi kunde pussla ihop alla spretiga delar till en vacker och begriplig helhet. Och tänk om det existentiella pusslet kan förena vetenskap och filosofi, fysik och metafysik, sinne och materia, syfte och mening, det normala med det paranormala så att allt blir normalt. Och om vi även kan få med de svårpusslade bitarna som sorterar under ämnet medvetenhet. Kanske är det så att de svårpusslade bitarna med beteckningen medvetenhet passar in nästan överallt och på ett finurligt sätt skapar den stora helheten. När pusslet är klart kanske vi ser att vår mänskliga potential sträcker sig långt utanför vårt fysiska universum. Tänk om pusslet visar vilka vi är, var vi kommer ifrån och vad vi gör här. Det kanske ger oss svar på frågorna människor levt med och försökt besvara i alla tider ...

Med varmt tack och inspiration från fysikern och medvetenhetsforskaren Tom Campbell, författare av My Big TOE.

Föredrag

Det var längesedan vi trodde att jorden var platt som en pannkaka. Men var står forskningen idag?

Kan det vara så att vår forskning står och tvekar på tröskeln till den virtuella verkligheten? Tvekande ... på grund av att det därefter följer ett stort frågetecken? För om verkligheten skulle vara virtuell, vad innebär det då för vår fysik, vår kemi, vår biologi ... ja vad innebär det för våra liv?

Föredraget inbjuder till en upptäcktsresa in i ett nytt sätt att se på verkligheten, oss själva och det egentliga syftet med våra liv. Här lämnar vi kvantfysiken och lyfter blicken ännu lite högre där vi, på vetenskapliga grunder, utforskar svaren på våra existentiella frågor och meningen med livet.

  • Vilka är vi egentligen?
  • Var kommer vi ifrån?
  • Vad gör vi här?
Vi undersöker ett nytt sätt att se på verkligheten – som kan få avgörande betydelse för vår livsstil. Kan det vara så att vi äntligen finner verktygen och förståelsen för hur vi kan leva vårt liv i harmoni och lycka och bli dem vi är.

  Välkommen att kontakta Titti Nordieng

Coachning

Coachning och personlig utveckling är uttryck lika väl använda som ett par slitna tofflor. Men jag tror att denna utveckling är det mest centrala i våra liv. Den expanderar oss och hjälper oss att komma ’out of the box. Att bli dem vi är utanför våra begränsande tankar och inlärda mönster. Men hur gör man då? Kanske har vi sett barn lägga pärlplattor. De lägger en liten pärla i taget på plattan och sakta träder struktur och vackra mönster fram. Jag tror vårt personliga arbete med oss själva fungerar på liknande sätt. En liten bit i taget med långsiktiga resultat. Men det börjar i en stark intention – en vilja att utvecklas och förstå oss själva. Våra rädslor, vårt ego. Börja prata med dem och höra vad de har för budskap till oss.

Det kan vara rätt skönt att tillsammans med en medmänniska forma mönstret för pärlplattan. Kanske få stöd och hjälp att lägga de första pärlorna och se att det går bra. Jag är diplomerad coach och hjälper dig gärna en bit på vägen...

  Välkommen att kontakta Titti Nordieng

Press

Några reflektioner kring mediadrevet och boken LIVET med kvantfysiska glasögon...

Vintern 2016 åkte jag till Teneriffa och skrev en bok som med inspiration av kvantfysiska upptäckter handlar om att hitta kärleken till oss själva och livet. Den ställer frågor om den verklighet vi lever i och visar exempel på hur vi kan utforska vår inre potential ur ett annat perspektiv än vi är vana vid. Boken toppade försäljningslistorna under sommaren och det var fantastiskt roligt att ta del av läsarnas inspirerande berättelser om hur boken påverkade deras personliga utvecklig. Sedan tog LIVET med de kvantfysiska glasögonen en annan vändning...

Den 22 augusti 2016 publicerade en svensk dagstidning en artikel om boken, baserad på en intervju med mig. Intervjun innehöll citat som byggde på ett flertal missförstånd. Artikeln startade ett mediadrev där boken blev omskriven ur ett granskande perspektiv. Jag har valt att inte lägga några presslänkar här eftersom jag gärna vill formulera mig med egna ord. Nåväl, tiden då skriverierna pågick var både lärorik och omvälvande. En del av det som skrevs var uppfriskande och lärorikt och annat handlade kanske mer om människors rädsla och försvar inför det som är nytt och annorlunda.

Min ambition var att ta mig igenom det som hände utan att gå in i striden. Och det var en utmaning, särskilt då jag gillar att skriva. Jag märkte att när man förlorar ansiktet föds en stark önskan att sätta det på plats omedelbart. Jag ville att alla skulle förstå att jag fortfarande är den jag är oavsett vad som skrivs. Men sedan kom frågan ... vem är jag egentligen? Och varför är det så viktigt att sätta ansiktet på plats? Handlade mina reaktioner om mina egna rädslor? Skammen och rädslan att inte duga i andras ögon. Rädslan för vad andra ska tycka. Det fanns mycket att bearbeta. Ur rädsla föds insikter och ett annat ansikte har vuxit fram. Mediedebatten har även gett mig insikt om att när något människor tror på ifrågasätts, kan reaktionen bli stark. Kanske blir vi arga av att något vi tror på och lutar oss mot ifrågasätts. Och det är inget konstigt - det är så de flesta av oss fungerar. Sokrates menade att äkta visdom kommer till oss när vi inser hur lite vi förstår om livet, oss själva, och världen runt oss. Och jag tänker att så länge ingen har den universella sanningen om människan och världen är vi fria att i respekt inför varandra ställa frågor och fundera.

Jag önskar innerligt att den gröna boken får fortsätta sprida glädje till människor som vill utforska livet utifrån det perspektiv den beskriver. Och därmed lämnar jag det som varit och går in i framtiden med Albert Einsteins inspirerande citat i bakfickan:

”Världen vi har skapat är en produkt av vårt tänkande, och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande."